vrijdag 13 juni 2014
 KADASTERKAART VAN NAARDEN UIT 1832  

( Click this link) 
BOERDERIJEN IN VESTING NAARDEN VOLGENS :                       
KADASTER         1832                     (Onderstrepen  F8)       
VOLKSTELLING     1849 (inschrijfnummer)   (Renvooieren)

BURGELIJKE STAND 1850 - 1862              (Klein + Vet  F6)  

BURGELIJKE STAND 1862 - 1880              (Normaal)                     
NUMMER VOLGORDE NAAR DE HUISNUMMERS, UITGAANDE VAN 1880
VLG.HUIS KAD. SECTIE  G
        
01  004 xxx  Binnenhaven                     (inschr. 2)
             Burg van den, Franciscus, Antonius Johannes
             24 j; * Amsterdam 1825; ongehuwd
01. 004 xxx  Binnenhaven
             Burg van der, Franciscus Antonius Joannes
             * Amsterdam 1825; veehouder;vertrokken 22-04.1­851              [Burg van den, J. huisnr. 4]                        02. 026 xxx  Vrouwenstraat
             Haan de, Hillebrand
             * 1824; veehouder. Vestiging 1860.
             Vertrok later naar Naardermeer 515
03. 040 XXX  Kattenhaagstraat                    (inschr. 030)               Meer van der, Gijsbert; 37 jaar; veehouder  
03. 040 010  Kattenhaagstraat
             Meer van der, Gijsbert
             * 1812; RK; veehouder
            [Meer van der G. huisnr. 40; kad. G 010]
            [Keizer, R & G.  huisnr. 40; kad. G 599]
03. 040 xxx  Kattenhaagstraat
             Meer van der, Gijsbertus
             * 1812; veehouder
04. 041 xxx  Kattenhaagstraat                   (inschr. 31)
             Krijnen, Harmen 29 j. veehouder  X
             Dekker, Emmetje 28 j.
             (nog geen kinderen)
04. 041 xxx  Kattenhaagstraat
             Krijnen, Harmen Lambertsz
             * Bussum 1821; RK; veehouder
            [Maas, J.M. huisnr. 48, kad. G 195]
04. 041 xxx  Kattenhaagstraat
             Keizer, Reijer
             * 1793; RK; veehouder. Ingeschr. 1862
05. 047 194  Kattenhaagstraat 45, 46, 47 en 100
             Berg van der, Gerrit
             (zie ook nr. 52 - G 199)
05. 048 xxx  Kattenhaagstraat                   (inschr. 35)
             Vuyst, Gijsbert ; 70 j; veehouder
05.     xxx  Kattenhaagstraat
             Vuijst, Gijsbert
             * Naarden 1779; PR;
05. 048 xxx  Kattenhaagstraat
             Maas, Jan Hendrik
             * 1837; PR; veehouder. Vestiging 1863
06. 073 xxx  Vrouwenstraat
06. 073 xxx  Vrouwenstraat
             Maas, Martinus
             * 1800; PR; veehouder. + 1880 
07. 103 214  St. Vitusstraat
             Bossenbroek, Bart Jansz
07. 103 xxx  St. Vitusstraat                    (inschr. 83)
             Post, Arie; 29 j; veehouder (2 gezinnen)
07. 103 xxx  St. Vitusstraat
             Post, Arie
             * 1821; veeh.; + 30-10-1861
            [Brouwer, G. huisnr. 103; kad. G 782;                            'Huisstede, G. achter']
07. 103 xxx  St. Vitusstraat
             Brouwer, Geurt
             * 1846; PR; veehouder. Vestiging 1873
08. 104 215  St. Vitusstraat
             Gerrit Heikamp
08. 104 xxx  St. Vitusstraat                   (inschr. 84)
             Vuurst van der, Dirk; 43 j; veehouder
08. 104 xxx  St. Vitusstraat
             Vuurst, van der, Dirk
             * 1806; vertrokken 07-11-1852
            [Loenen van, J & Gooijer de, P. 'hoek wal' huisnr.               104; kad. G 783]
08. 104 xxx  St. Vitusstraat 
             Bakker, geb. Achterberg
             * 1818; PR; veehoudster
08. 104 xxx  St. Vitusstraat
             Gooijer de, Pieter
             * 1848; NH. Vestiging 1877
09. 124 xxx  Gijgelstraat
             Eeden van, Jacob
             * 1836. Vestiging 1865 (veehouder ?? controleren)  10. 126 xxx  Provooststraat
             Eck van, Cornelis
             * 1798; PR; + 1859
            [Gooijer de, Cornelis Wzn. Gijgelstr. 126;                       kad. G 277 : 'schuur'.]
10. 126 xxx  Gijgelstraat
             Gooijer de, Cornelis Willemsz
             * Blaricum 1839; RK; veehouder
             Vestiging 16-02-1870
11. 158 xxx  Bussummerstraat 158 en 159. G xxx, xxx, xxx. 
11. 158 xxx  Bussummerstraat  158 en 159
             Gooijer de, Willem Cornelisz
             * Blaricum 1809; RK; Akkerbouwer. + 13-12-1877
             Vestiging 1857. Ingeschr. 1862
12. 170 368  Bussummerstraat
12. 170 xxx  Bussummerstraat               (inschr. 138)
             Gooijer de, Cornelis Hendriksz 37 j; veehouder X
             Kruyswijk, Antje               38 j. 
12. 170 xxx  Bussummerstraat
             Gooijer de, Cornelis Hendriksz
             * 1812; PR; veehouder
            [Gooijer de, H.C. huisnr. 170 & 170a;                            kad. 368:  '170a schuur'.]
12. 170 xxx  Bussummerstraat
             Gooijer de, Hendrik Cornelis
             * 1812; PR; veehouder
13. 171 369  Bussummerstraat
             Berg van der, Pieter
13. 171 xxx  Bussummerstraat              (inschr. 139)
             Koelewijn, Klaasje 54 j;  veehouderesse
             Berg van der, Jacob 23 j; veehouder
             2 gezinnen per huis
13. 171 xxx  Bussummerstraat
             Koelewijn, Klaasje ; * 1795 veehouderesse
             Berg van der, Jacob; * 1826 veehouder
            [Post, wed. nr. 171, G 812; nr. 172, G 809 stal;                 nr. 172a wed. Post.]   
13. 171 xxx  Bussummerstraat 
             Post, Willem
             * 1848 ?; veehouder; + 1862
14. 172 370  Bussummerstraat  G 370, G 371 en G 372
             Bossenbroek, Bart
14. 172 xxx  Bussummerstraat 172 & 173   (inschr. 140)
             Bossenbroek, Bart; 55 j; landbouw. & veehouder  X
             Verhoef, Jacoba  ; 54 j.  
14. 172 xxx  Bussummerstraat 172 & 173
             Bossenbroek, Bartel * 1794; Landbouw. & veehou­der               Zwaan, Gerrit; * 1825; landbouwer; gevestigd in                 Naarden 19-11-1861 en 20-11-1861 gehuwd met                     Bossenbroek, Johanna.
            [Zwaan, G. nr. 172a schuur; nr. 173 woonhuis]
            [Vermaas, F. weduwe nr. 174; G 373]
14. 172 xxx  Bussummerstraat 172 & 173 (172 doorgestreept)
             Zwaan, Gerrit
             *        ; veehouder
15. 216 xxx  Bergstraat
             Beths, Barend Gerritsen
             * 1841; landbouwer. Woonde tot 1865 op huisnummer               251, vertrok toen  naar Huizen en vestigde zich                 in 1871 op huisnummer 216
16. 233 xxx  St. Annastraat  233a
             Bakker, Klaas
             * 1843; PR; veehouder. (30-04-1876)    
17. 241 xxx  Gasthuisstraat
             Eck van, Johannes     
             * 1833; RK; landbouwer. (vestiging 1868)
17. 241 xxx  Gasthuisstraat
             Koeman, Gerrit
             * 1815; veehouder   
18. 251 xxx  Gasthuisstraat
             Beths, Barend
             * 1841; landbouwer. vertrok 1865 eerst naar
             Huizen, kwam terug en vestigde zich in 1871 op                  huisnummer 216.
18. 251 xxx  Gasthuisstraat Brouwer, geb. Mulder                             * 1792; veehoudster. Ingeschr. 1862, vertrok 1865
19. 257 408  Turfpoortstraat   G 408 en G 409 huis en erf
             Graaf de, Pieter
19. 257 xxx  Turfpoortstraat             (inschr. 201)
             Veer van der, Marretje; 66 j; veehouderesse
             Graaf de, Pieter; 31 j; veehoudersknegt
             Graaf de, Willem; 28 j; veehoudersknegt
             Boerschoten van, Arie; 54 j; veehouder
             1 huisgezin   
19. 257 xxx  Turfpoortstraat       (fiche 9, 10)
             Veer van der, Marretje; * 1783;PR; veehouderesse
             Graaf de, Pieter; * 1818;PR; veehouder
            [Graaf de, P.; nr. 257, G 409; G 408 erf.]
19. 257 xxx  Turfpoortstraat
             Graaf de. Geboren : Veer van der, Marretje
             * 1766; PR; veehoudster
             Graaf de, Pieter
             * 1818; PR; veehouder (later veehouder af)                      Boer­schoten van, Gerrit
             * 1837; veehouder
20. 273 xxx  Turfpoortstraat       (fiche 11, 12)
             Jong de, Hermanus; * 1820; RK; veehouder
            [Jong de, H.; nr. 273, G 543]
21. 309 xxx  Beijert
             Dekker, Jan
             * Bussum 1816; RK; veehouder. Ingeschr. 1862
21. 309 xxx  Beijert
             Linck, Jan Frederik
             * 1841; veehouder. + 28-04-1880
22. 310 xxx  Beijert
             Bruyn de, Hannes
             * 1831; RK; veehouder. Ingeschr. 1862. 
             Vertrok later naar Amersfoortse Straatweg 529
23. 311 xxx  Beijert         
             Gooijer de, Cornelis
             * 1840; NH; veehouder. (1869, 1872)
23. 311 xxx  Beijert
             Schipper, Arie
             * 1838; veehouder
23. 311?xxx  Beijert (geen huisnummer)
             Splint, Pieter
             * 1839. Vestiging 04-05-1877 (van Valkeveen ?)
24. 327 496  Gansoordstraat ZZ , G 496 en G 497
             Hulscher, Gerrit
    
24. 327 xxx  Gansoordstraat         (inschr. 246)
             Hulscher, Gerrit; 61 j; veehouder
24. 327 xxx  Gansoordstraat
             Hulscher, Gerrit; * 1788; veehouder; + 14-10-1852
            [Mulder, J. & P.N.J.M.; nr. 327, G 690]
24. 327 xxx  Gansoordstraat
             Reintjes, Marinus
             * 1835; beroep ?. Vestiging 10-07-1874
25. 330 480  Oosteindestraat 330 en 331. G 480 en G 481.
             Vuyst, Pieter
             (gelegen langs de Lange Pijlstraat)
25. 330 xxx  Oosteindestraat          (inschr. 249 & 249A)  
             Vuyst Pieter; 71 j; zonder beroep (249)
             Bossenbroek, Jan; 52 j; veehouder (249A)
             2 gezinnen per huis
25. 330 xxx  Oosteindestraat
             Vuijst, Pieter * 1778; zonder;+ 14-01-1858 of '50  25. 330a     Oosteindestraat
             Bossenbroek, Jan; * 1797; veehouder                
25. 330 xxx  Oosteindestraat
             Bossenbroek, Jan
             * 1797, + 1879 . Ingeschr. 1862
25. 330 xxx Oosteindestraat
            Keijer, Aart
            * 1818;  
    
                                      
26. 344 470  Gansoordstraat   G 470 en G 471 
             Koeman, Klaas
26. 344 xxx  Pijlsteeg                (inschr. 252)
             Koeman, Gerrit; 34 j; veehouder      X
             Calpel ? van, Maria; 31 j.

26. 344 xxx  Pijlsteeg
             Koeman, Gerrit ; * 1815; veehouder
26. 344 xxx  Gansoordstraat
             Brouwer, Gerrit
             * 1824; veehouder. Vestiging 16-11-1874
27. 346 460  Gansoordstraat G 460, G 473 en G 474 huis en erf
             Vuyst, Gijsbert
27. 346 xxx  Gansooordstraat           (inschr. 254)
             Vuurst van der, Willem; 32 j; veehouder  X
             Beugelaar, Anna; 34 j.
27. 346 xxx  Gansoordstraat        (fiche 13) 
             Vuurst van der, Willem; * 1817; veehouder
28. 353 xxx  Korte Marktstraat
             Gooijer de, Hendrik Willemsz
             * Blaricum 1844; RK; landbouwer.                                Vestiging 02-05-1877
29. 354 455  Wuyvert (Gansoordstraat)
29. 354 xxx  Korte Marktstraat
             Krijnen, Harmen Lambertsz
             * Bussum 1821; veehouder
             Krijnen, Lambertus Harmensz
             * Naarden 1855; veehouder
             Krijnen, Tijmen Harmensz
             * Naarden 1862; veehouder  
30. 381 117  Jan Mazenstraat  G 117 en G 118
             Vlier van der, Albert
30. 381 xxx  Jan Mazenstraat          (inschr. 276)
             Beugelaar, Hendrik; 60 j; veehouder
30. 381 xxx  Jan Mazenstraat       (fiche 14)
             Beugelaar, Hendrik; * 1780; PR; + 27-12-1857
30. 381 xxx  Jan Mazenstraat
             Schipper, Arie
             * 1838; veehouder
             (was geheel doorgestreept, zie huisnummer 311.                  Controleren
    
31. 403 xxx  Regenboogstraat 

31. 403 xxx  Regenboogstraat 403a
             Krijnen, Jacob Harmensz
             * Naarden 1853; RK; landbouwer.                                 Vestiging 02-05-1877

         


  NBOERDER.IJ

___________________________________________________________­_
            

Verklaring:
[]: [adres voor 1887 en na 1878, volgens gegevens ook ca.           1851]
fiche 14 gezien
fiche 16
18. 503 xxx Amsterdamsche Straatweg
            Beths, Sijmen; * 1783; veehouder
fiche 17 en 18 Buiten de vesting.

VOLKSTELLING 1849: OVERZICHTLIJST VAN GEM. NAARDEN met daarop:
Landbouwer & veehouder : aantal  3
Veehouder              : aantal 32
Veehouderesse          : aantal  3

KADASTER     1832: Hierin worden alleen de eigenaren genoemd, die mogelijk geen veehouder zijn en toch een of meer boederij­en bezitten. Bij een perceel werd alleen vermeld 'huis en erf', nooit boerderij. De kadaster opgave van NBYBS832.850 is dus niet compleet.
   NBYBS832.850 = NBYBS849.850 + KADASTER 1832

BURGELIJKE STAND 1862 - 1880
Weggelaten, omdat hier mogelijk geen sprake is van boerderij, maar wel van een 'bouwman'. Echter wel controleren:

xx. 226 xxx  Peperstraat
             Dekker, Wouter; * 1821; bouwman